Tag Archives: Xit Shinich

Sâu răng sữa và hệ lụy nguy hiểm vì sự chủ quan của ba mẹ “Đằng nào chẳng mọc lại”

Sau rang sua và he luy

Rất nhiều bố mẹ đang nghĩ rằng việc sâu răng sữa của con không quan trọng vì đằng nào răng sữa cũng rụng để thay bằng răng vĩnh viễn. Đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm !  Răng sữa và răng vĩnh viễn có mối liên quan và tác động mật thiết với nhau….